Celý jeho pontifikát jedným slovom: Láska

16. októbra 1978 bol zvolený Karol Wojtyla za pápeža. Služby sa ujal 22. októbra 1978. Do Neba odišiel 2. apríla 2005 v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva o 21,37 hod. 

Bez komentára.......