Bohoslužby

Sväté omše vo farskom kostole bývajú spravidla nasledovne:

(aktuálne zmeny pozri v oznamoch)

Pondelok -
Utorok 18,20
Streda 18,20
Štvrtok    7,05
Piatok 18,20
Sobota   7,05
Nedeľa

  8,00

10,00

Prikázaný sviatok v pracovné dni o 8,00 hod. a 18,00 hod. 

Prvý piatok o 18,00 hod.