Devätnásta nedeľa v období cez rok - 9. augusta 2020

 

Liturgický kalendár a sväté omše v čase od 10. 8. do 16. 8. 2020

deň

čas svätej omše

liturgické  slávenie / info

Pondelok

      -

-  

 - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka     

Utorok

      - 

18,20  

 - sv. Kláry, panny  

Streda

 7,05    

- 

 - sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky   

Štvrtok

7,05    

 - 

 - sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov   

Piatok

     -

18,20

- sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka      

 

Sobota

 10,00 

  18,00     

 - Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok     

Nedeľa

 - 

10,00

 - Hodová svätá omša pri kaplnke

 - Dvadsiata nedeľa v období cez rok   

 

1. Deti, ktoré by ste sa chceli zúčastniť detskej adorácie, zostaňte dnes po veľkej svätej omši v kostole na krátke stretnutie.

 

2. V UT bude brigáda v Pastoračnom centre. Chcem poprosiť ženy, dievčatá, keby prišli umývať, upratať, aby sme mohli všetko pripraviť na detský tábor FaraTour. Vďaka. Začiatok je o 16,00 hod.

 

3. Vo štvrtok je svetová premiéra filmu Fatima. Slovensko je prvé na svete, ktoré film uvádza. Poďme do kina....je v Maxe v Žiline.

 

4. Ak by niekto chcel podporiť náš detský tábor FaraTour, ktorý začína 17. augusta, môže tak urobiť. Budeme vďační za trvanlivé potraviny, vajíčka, zaváraniny, džemy, dobošky aj sladkosti.

 

5. V sobotu 15. 8. je sviatok Nanebovzatia Panny Márie – je to prikázaný sviatok. Sme povinní v tento deň zúčastniť sa na svätej omši, ktoré v našom kostole budú o 10,00 hod. a 18,00 hod. Potom budú stavovské adorácie až do polnoci. Adorácia v sobotu večer tu vo farskom kostole sa bude niesť v znamení rodiny – budeme uvažovať o našej rodine. Každý sa môže modliť za to, aby svoju úlohu v rodine zvládol tak, ako je to Pánu Bohu milé. Ja budem celý večer spovedať, kto chce, môže pristúpiť k svätej spovedi.  Pozývame zvlášť rodičov na detskú adoráciu. Milí rodičia, Vaše deti Vám chcú niečo povedať...

 

6. V NE bude jedna sv. omša - slávnostná svätá omša bude o 10,00 hod. pri kaplnke. Bude aj výročná ofera. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 

7. Upratovanie: 25, 27, 30, 86, 135. V sobotu kostol neupratujeme, je prikázaný sviatok.

 

 

 

 

 

 

Pre snúbencov: 

Milí snúbenci, dohodnite si pred svojou svadbou stretnutie aj s pánom organistom (Máriom Greňom), pani organistkou (Ľubkou Malichovou), so spevokolom (Marcelkou Berešíkovou), ak chcete, aby vám niekto z nich pri svätej omši alebo sobášnych obradoch hral a spieval.

 

 

 

 

 Ostatné info: 

 

Na hlavnej stránke máte tlačivá na 2 %. Je tam Vyhlásenie, Potvrdenie i Postup ako to všetko zrealizovať. Chcem vás poprosiť o 2 % alebo 3% (u dobrovoľníkov) z daní. Termíny sú predĺžené, takže ešte nám môžete prisieť. Ďakujeme vám aj za takúto vašu pomoc.

 

Ježišova krížová cesta ničí každý vírus. To je názov Krížovej cesty, ktorú napísal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Vo forme .pdf si ju môžete pozrieť, či stiahnuť tu: Klikni sem.

Zvuková nahrávka Krížovej cesty je tu: Klikni sem.

 

V tejto dobe vychádza elektronická forma časopisu Naša Žilinská diecéza. Môžete čítať všetci, poskytnite túto .pdf verziu všetkých, ktorí majú záujem: 

 

Klikni sem a čítaj celé májové vydanie.

 

Klikni sem a čítaj celé aprílové vydanie.

 

Pán profesor František Trstenský vydal novú knihu Vznešenejšia cesta - Pavlova cesta lásky. Ponúka nám ju všetkým. Ak chcete, môžete si ju zdarma stiahnuť v elektronickej forme tu: Klikni sem.  

Pán profesor, veľmi pekne Ti ďakujeme....

 

 

Duchovné sväté prijímanie

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

 

alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

 

Oznamy pre birmovancov: v sekcii pre birmovancov. 

 

  

 Biblické nedele zatiaľ nepokračujú:

 

 

Úradu verejného zdravotníctva

 

 

 

 

 

 

  

 

Rok 2020 -  rok 100. výročia narodenia svätého Jána Pavla Veľkého

(nar. 18. mája 1920)