Tridsiata nedeľa v období cez rok - 25. októbra 2020

 

Liturgický kalendár a sväté omše v čase od 26. 10. do 1. 11. 2020

deň

čas svätej omše

liturgické  slávenie / info

Pondelok

      -

-  

 - 

Utorok

      -

18,00  

 - vysielané cez náš Facebook a YouTube 

Streda

      -

18,00 

- sv. Šimona a Júdu, apoštolov

- vysielané cez náš Facebook a YouTube 

Štvrtok

  -   

18,00 

- vysielané cez náš Facebook a YouTube       

Piatok

     -

18,00

- vysielané cez náš Facebook a YouTube  

 

Sobota

     -

   18,00    

- Panny Márie v sobotu

- vysielané cez náš Facebook a YouTube  

Nedeľa

 10,00 

 - Slávnosť Všetkých svätých 

- vysielané cez náš Facebook a YouTube  

 

1. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, vydal vyhlásenie: "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb.

 

2. Slovenskí otcovia biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní: Opäť vyjadrenie predsedu KBS: "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."

 

3. Každý deň v októbri sa modlíme svätý ruženec. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. Pozývam celú farnosť, aby sme si našli čas a modlili sa spolu svätý ruženec. Pozývam rodičov, mladých, deti, starkých, aby sme sa SPOLU MODLILI DOMA.

 

4. Tento rok sa budeme v októbri modliť svätý ruženec na príhovor Kráľovnej svätého ruženca za prehĺbenie mojej osobnej viery. Naši poľskí priatelia z redakcie Malego Gošča pripravili na október pohľad na Pannu Máriu, ktorá vždy pomáha, aj počas pandémií. Kto sa utieka pod jej ochranu, vždy je vyslyšaný. V tomto roku sa chceme s deťmi naučiť modlitbu Pod Tvoju ochranu.

 

5. Vyjadrenie k novému dokumentu František, ktorý bol odvysielaný v Ríme: Ide o veľmi nečestnú manipuláciu pápežových výrokov o pároch rovnakého pohlavia. Vyjadrenia pápeža v Afinejevského dokumente sú vystrihnuté z rôznych miest. Nič sa nemení v učení Katolíckej Cirkvi. Všetko platí tak, ako učila Cirkev doteraz. Katechizmus Katolíckej Cirkvi je stále platný.

 

 

Pre birmovancov:

Mám už krásne urobené video z birmovky. Pán Bohumil Belák to urobil kvalitne s 3 kamerami.  Je to pekná pamiatka. Bolo by vhodné, aby ju mal každý birmovanec.

Viac informácii máte vo vašej sekcii Birmovka.

 

 

Aká je hodnota ruženca?

Páter Amorth, exorcista, hovorieval: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť.

 

Úplné odpustky za zomrelých  

Úplné odpustky pre zomrelých bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá tak vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých krajín sveta postihnutých koronavírusom.

 

Celoplošné testovanie

Naši otcovia biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. 

 

 

 

Otcovia biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Bratislava 1. októbra (TK KBS) Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra až do odvolania. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu.  Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

Biskupi zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách. Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Biskupi požiadali kňazov, nech podľa miestnych okolností zorganizujú dodržanie počtu 50 osôb, napríklad cez delegovaného usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom.

Dôsledne sa majú dodržať pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva.

Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.

 

Na dverách sú základné informácie, rešpektujme ich, prosím.

 

  

 

Celý október chcem prosiť svätým ružencom

o posilnenie mojej osobnej viery.

Modlime sa SPOLU v kostole, alebo doma.

S deťmi sa učíme naspamäť modlitbu Pod Tvoju ochranu... 

 

 

 

 Pre snúbencov: 

Milí snúbenci, dohodnite si pred svojou svadbou stretnutie aj s pánom organistom (Máriom Greňom), pani organistkou (Ľubkou Malichovou), so spevokolom (Marcelkou Berešíkovou), ak chcete, aby vám niekto z nich pri svätej omši alebo sobášnych obradoch hral a spieval.

 

 

 

 

 Ostatné info: 

 

Na hlavnej stránke máte tlačivá na 2 %. Je tam Vyhlásenie, Potvrdenie i Postup ako to všetko zrealizovať. Chcem vás poprosiť o 2 % alebo 3% (u dobrovoľníkov) z daní. Termíny sú predĺžené, takže ešte nám môžete prisieť. Ďakujeme vám aj za takúto vašu pomoc.

 

Ježišova krížová cesta ničí každý vírus. To je názov Krížovej cesty, ktorú napísal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Vo forme .pdf si ju môžete pozrieť, či stiahnuť tu: Klikni sem.

Zvuková nahrávka Krížovej cesty je tu: Klikni sem.

 

V tejto dobe vychádza elektronická forma časopisu Naša Žilinská diecéza. Môžete čítať všetci, poskytnite túto .pdf verziu všetkých, ktorí majú záujem: 

 

Klikni sem a čítaj celé májové vydanie.

 

Klikni sem a čítaj celé aprílové vydanie.

 

Pán profesor František Trstenský vydal novú knihu Vznešenejšia cesta - Pavlova cesta lásky. Ponúka nám ju všetkým. Ak chcete, môžete si ju zdarma stiahnuť v elektronickej forme tu: Klikni sem.  

Pán profesor, veľmi pekne Ti ďakujeme....

 

 

Duchovné sväté prijímanie

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

 

alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

 

Oznamy pre birmovancov: v sekcii pre birmovancov. 

 

  

 Biblické nedele zatiaľ nepokračujú:

 

 

Úradu verejného zdravotníctva

 

 

 

 

 

 

  

 

Rok 2020 -  rok 100. výročia narodenia svätého Jána Pavla Veľkého

(nar. 18. mája 1920)