Dovoľ Mu podať Ti ruku - Detské sväté omše

V piatok 10. mája pozývam všetky deti, rodičov i starých rodičov na ďalšiu detskú sv. omšu v tomto školskom roku. Bude o 18,00 hod. Predtým bude detský nácvik piesní o 17,30 hod. na fare Téma je: Dovoľ Mu podať Ti ruku. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ  EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme preberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Pozývam vás.