Dovoľ Mu podať Ti ruku - Detské sväté omše

V piatok 15. marca pozývam všetky deti, rodičov i starých rodičov na ďalšiu detskú sv. omšu v novom školskom roku. Bude o 18,00 hod. Predtým bude detský nácvik piesní o 17,30 hod. Téma je: Dovoľ Mu podať Ti ruku. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ  EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo.  Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Pozývam vás.