Plán na Advent a Vianoce 2018 vo farnosti Rudinská

1. Roráty 2018 - ranné sv. omše v Rudinskej o 6,30 hod. na tému "S Duchom Tvojím". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2. V nedeľu 9. decembra 2018  sa po sv. omši, ktorá je o 10,00 hod., stretnú deti a mládežníci s animátormi ohľadom koledovania. Príďte, aby nás bolo čo najviac.

 

3. V nedeľu 9. decembra o 16,00 hod. príde medzi nás svätý Mikuláš do Kultúrneho  domu. Príde aj bábkové divadlo Lienka s Veselou rozprávkou. Po divadelnom predstavení sv. Mikuláš obdaruje dobré deti sladkosťami. Pozývame deti i rodičov.

 

 

4. Spovedanie chorých a starých po domoch pred Vianocami bude v utorok 11. decembra od 8,30 hod. Nahláste sa v sakristii.

 

5. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine, kde skončil minulý rok.

 

6. V kostole vzadu na stolíku je pripravená krabička a malé prihlášky. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny vo vianočnom období, prosím o vyplnenie tejto prihlášky a následné vhodenie do označenej krabičky. Môžete tak urobiť počas celého adventu. Koledníci vás navštívia 26. decembra – na sviatok sv. Štefana. 

 

7. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude 16. decembra v Žiline na Solinkách. Aj tam môžeme ísť spoločne. Pouvažujte.

 

8. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v utorok  18. decembra popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod.

 

9. Svätá omša pre Základnú školu bude vo štvrtok 20. decembra 2018. Spolu s p. riaditeľkou pozývame všetky deti, všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. 

 

10. Veľké vianočné upratovanie farského kostola bude vo štvrtok 20. decembra od 15,00 hod.  Zriaď si čas, aby si mohol/mohla prísť pomôcť (potrebujeme nielen ženy, ale aj mužov).

 

11. Jasličková slávnosť: na Božie Narodenie popoludní.

 

12. Koledovanie Dobrá novina: bude v stredu na sviatok sv. Štefana 26. decembra. Zapísať sa môžete vzadu na stolíkoch.

 

13. Živý Betlehem. Bude v sobotu popoludní 29. decembra 2018 na farskom dvore.