Plán na Advent a Vianoce 2019 vo farnosti Rudinská

1. Roráty 2019 - ranné sv. omše v Rudinskej o 6,30 hod. na tému "Denník pápežovho Anjela strážneho". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, budú to zaujímavé stretnutia v advente. Budeme spoznávať svätého pápeža - Jána Pavla Veľkého.

 

2. Koledovanie. V nedeľu 1. decembra 2019 sa po sv. omši, ktorá je o 10,00 hod., stretnú deti, mládežníci a birmovanci s animátormi ohľadom koledovania. Príďte na faru, aby nás bolo čo najviac.

 

3. V piatok 6. decembra o 16,00 hod. príde medzi nás svätý Mikuláš do Kultúrneho domu. Pripravený je aj divadelný program. Po divadelnom predstavení sv. Mikuláš obdaruje dobré deti sladkosťami. Pozývame deti i rodičov.

  

4. Spovedanie chorých a starých po domoch pred Vianocami bude v utorok 10. decembra od 8,30 hod. Nahláste sa v sakristii.

 

5. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine, kde skončil minulý rok.

 

6. V kostole vzadu na stolíku je pripravená krabička a malé prihlášky. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny vo vianočnom období, prosím o vyplnenie tejto prihlášky a následné vhodenie do označenej krabičky. Môžete tak urobiť počas celého adventu. Koledníci vás navštívia na sviatok sv. Štefana.

 

7. Vysielacia svätá omša pre koledníkov. Pozývame všetkých koledníkov a ich rodiny na vysielaciu svätú omšu, ktorá bude v sobotu 14. decembra 2019 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici so začiatkom o 10,00 hod. Otec biskup Tomáš Galis požehná a vyšle koledníkov do celej našej diecézy ohlasovať radostnú zvesť. Zároveň budeme ďakovať za 25 rokov koledníckej akcie Dobrá novina. Preto vyzývame koledníkov, aby prišli oblečení v krojoch alebo v koledníckom oblečení. Po sv. omši bude občerstvenie a krátky program (kapela, tvorivé dielne). Najlepšie oblečená kolednícka skupina bude odmenená.

 

8. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v stredu 18. decembra popoludní od 16,30 hod. do 18,00 hod.

 

9. Svätá omša pre Základnú školu bude vo štvrtok 19. decembra 2019 o 8,00 hod. Spolu s p. riaditeľkou pozývame všetky deti, všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.

 

10. Veľké vianočné upratovanie farského kostola bude v sobotu 21. decembra od 9,00 hod. Chceme Ťa poprosiť: zriaď si čas, aby si mohol/mohla prísť pomôcť (potrebujeme nielen ženy, ale aj mužov).

 

11. Jasličková slávnosť bude na Božie Narodenie popoludní.

 

12. Koledovanie Dobrá novina: bude vo štvrtok na sviatok sv. Štefana 26. decembra popoludní. 

 

13. Živý Betlehem. Bude v sobotu 28. decembra 2019 popoludní v areáli kostola a fary.