Prosba

Dnes - 1. 10. 2018 - je výročie úmrtia môjho otca Silvestra Bagina. Zomrel 1. 10. 2008, teda už je to 10 rokov. Chcem vás poprosiť o modlitbu za neho, aj za mamu, ktorá odišla skôr - 13. 8. 2008. Obaja boli zaopatrení; verím, že sa narodili pre Nebo. Myslite, prosím, na nich v modlitbách. Ďakujem vám. 

Keď sa futbalista prežehná

Vierou v Boha sa netají ani tréner chorvátskych futbalistov, ktorí sa nečakane prebojovali do finále MS v Rusku.

Nejeden hráč to urobí pri nástupe na ihrisko, pred kopnutím dôležitej penalty alebo pri oslave gólu. Prežehná sa.

Viaceré vonkajšie prejavy náboženskej viery sme mali možnosť zaregistrovať aj na tohtoročných futbalových majstrovstvách sveta v Rusku.

Asi najpamätnejšou ostane situácia po skončení zápasu medzi Belgickom a Panamou, ktorý neskorší semifinalista turnaja vyhral 3:0. Belgičan Romero Lukaku a Panamčan Fidel Escobar si na trávniku kľakli blízko seba a obaja sa modlili. Zaujímavosťou je, že Lukaku je katolík a Escobar evanjelik. Záber modliacich sa súperov sa okamžite šíril sociálnymi sieťami.

Rovnako ako radosť hráča z Nigérie, ktorý sa tešil z víťazstva svojho tímu s ružencom v rukách.

Čítať ďalej: Keď sa futbalista prežehná

List rehoľného kňaza denníku „The New York Times”

(2. 7. 2018) Americký denník zverejnil list uruguajského misionára v Angole, ktorý u čitateľov vyvolal mimoriadne pozitívnu odozvu.

Drahý brat novinár, drahá sestra novinárka!

Som jednoduchý katolícky kňaz. Som hrdý na svoje povolanie a som v ňom šťastný: už viac ako dvadsať rokov žijem v Angole ako misionár.

Konštatujem, že v mnohých médiách, najmä vo vašom denníku, vidno nárast počtu článkov, ktoré sa zaoberajú pedofilnými kňazmi. Tieto sa publikujú s ľahkou a istou perspektívou, že budú mať emotívny dosah, keď sa v živote týchto kňazov budú hľadať a skúmať minulé omyly.

Samozrejme, že sa v tom ktorom meste v Spojených štátoch v 70. rokoch vyskytli pedofilní kňazi, v 80. rokoch v austrálskych farnostiach a existujú prípady aj v dnešnej dobe… Nepochybne, všetky sú odsúdeniahodné.

Niektoré novinárske správy o týchto prípadoch sú vyvážené a objektívne, iné prehnané, podporujúce predsudky a vyvolávajúce nenávisť. Ja sám cítim veľkú bolesť z nesmierneho zla, ktoré spôsobujú niektorí z tých, ktorí by mali byť živými znameniami Božej lásky. Spôsobili ranu v živote mnohých nevinných bytostí. Neexistujú slová, ktorými by sa mohli ospravedlniť podobné činy. Ani nemožno pochybovať o podpore, ktorú Cirkev poskytuje slabým a predovšetkým trpiacim. Preto jej absolútnou prioritou sú a budú také opatrenia, vďaka ktorým možno predchádzať a chrániť dôstojnosť detí.

Vo mne však vyvoláva silný dojem skutočnosť, že je tak málo správ o tisíckach kňazov, ktorí obetujú svoje životy tým, že sa vo všetkých častiach sveta obetavo venujú miliónom detí a adolescentov, bohatým alebo chudobným, uprednostňovaným alebo znevýhodneným.

Myslím si teda, že denník The New York Times nemá záujem dozvedieť sa:

Čítať ďalej: List rehoľného kňaza denníku „The New York Times”