Tretia veľkonočná nedeľa - Moje plány, Božie cesty

Tretia veľkonočná nedeľa 2020 – Moje plány, Božie cesty Sobota po 2. veľkonočnej nedeli 2020 – Pompejská novéna V. Nedeľa Božieho milosrdenstva 2020 – Korunka Božieho milosrdenstva Nedeľa Božieho milosrdenstva 2020 Veľkonočná sobota 2020 – Pompejská novéna IV. Veľkonočný pondelok 2020 – Ženy v Biblii a dnes Veľkonočná nedeľa 2020 – Môj Boh žije Biela sobota 2020 – Vigília Vzkriesenia Veľký piatok 2020 – Obrady Veľký piatok 2020 – Krížová cesta – Pán Ježiš na krížovej ceste našich rodín Zelený štvrtok 2020 – adorácia, poďakovanie za Kňazstvo a Eucharistiu Zelený štvrtok 2020 – 9. apríla 2020 Kvetná nedeľa 2020 - 5. apríla 2020 – Hora Golgota Svätá omša – Prvá sobota – Pompejská novéna III. – 4. apríla 2020 Adorácia, modlitba svätého ruženca, Korunka, Zverenie sa Milosrdnému Bohu – 2. apríla 2020 Svätá omša – Svätý Ján Pavol Veľký – 15 rokov v Nebi – 2. apríla 2020 – štvrtok po 5. pôstnej nedeli Piata pôstna nedeľa – 29. marca 2020: Olivová hora Svätá omša – Bartolo Longo, Pompejská novéna II. – sobota po 4. pôstnej nedeli – 27. marca 2020 Svätá omša – Slávnosť Zvestovania Pána, Zasvätenie Rudinskej i všetkých, ktorí mali úmysel – 24. marca 2020 Štvrtá pôstna nedeľa – 22. marca 2020: Hora Sion Svätá omša – Pompejská novéna I. – sobota po 3. pôstnej nedeli – 21. marca 2020 Krížová cesta s Jánom Pavlom Veľkým – sobota 21. marca 2020 Slávnosť svätého Jozefa, Ženícha Preblahoslavenej Panny Márie – 19. marca 2020 Tretia pôstna nedeľa – 15. marca 2020: Hora Garizim

Arcibiskup Bober slúžil svätú omšu za obete nešťastia po výbuchu plynu

Prešov 7. decembra. Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober slúžil v predvečer druhej adventnej nedele svätú omšu v zaplnenej Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove za obete nešťastia po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici.

PLNÉ ZNENIE homílie arcibiskupa Bobera:

Milí páni dekani, bratia kňazi, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Tohtoročný Advent sa tu v Prešove začal veľmi smutnou udalosťou, tragédiou, ktorá poznačila aj samotný deň svätého Mikuláša, patróna detí a tejto konkatedrály. Všetkých Prešovčanov, a vôbec všetkých občanov našej vlasti sa tieto udalosti bolestne dotkli práve v deň, ktorý mal byť naplnený detským smiechom a nefalšovanou radosťou. V priebehu pár sekúnd sa všetko zmenilo. A hoci všetky záchranné zložky s hrdinským nasadením zachraňovali predovšetkým ľudské životy, tragédia si vyžiadala aj obete. Zomreli ľudia, dokonca aj malé nevinné dieťa.

Čítať ďalej: Arcibiskup Bober slúžil svätú omšu za obete nešťastia po výbuchu plynu

Správne používanie slova „krst“

Vyhlásenie subkomisie pre náuku viery KBS

Všetky kresťanské denominácie na Slovensku pokladajú krst za prvú a vysoko cenenú sviatosť či obrad. Avšak tento originálny náboženský výraz „krst“ a „krstiť“ je často používaný v nesprávnom zmysle slova, čo sa niektorých veriacich bolestivo dotýka.

Slovník slovenského jazyka, okrem toho, že v prvom rade uznáva, že „krst“ je „kresťanský obrad prijatia dieťaťa alebo dospelého do cirkvi“, opisuje aj jeho druhoradé, ba až nevhodné významy. Ako druhoradé sa javia výrazy „krst ohňom“ či „krst bojom“, kde ide o istý obraz „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa nejakého človeka.

Čítať ďalej: Správne používanie slova „krst“