Domov

Pompejská novéna

Stal sa zázrak a moja dcérka vidí!

Chcem opísať svoj príbeh. Pred niekoľkými mesiacmi sa mi narodila dcérka. Žiaľ, lekári zistili, že má zriedkavú genetickú očnú vadu. Keď mala päť týždňov, navštívili sme očnú kliniku, kde nám povedali, že naša dcérka nebude vidieť a že bude schopná odlíšiť iba deň od noci. Vyšetrením zistili, že má iba zvyšky zraku - čiže je slepá. Hľadala som pomoc všade, ale lekári boli bezmocní. Dozvedela som sa, že túto chorobu nie je možné liečiť ani operačne. Bola som bezradná, zúfalá a v depresii, ale nevzdala som sa úplne. Keď som na internete hľadala pomoc a nejakú „účinnú“ modlitbu, objavila som stránku o novéne k Panne Márii z Pompejí: www.pompejanska.rosemaria.pl

Čítala som si svedectvá ľudí, ktorí sa ju modlili, a po istom čase som sa ju aj ja začala modliť. Samozrejme, že som prežívala chvíle pochybností a občas sa v mojej hlave rodila otázka, či to, čo robím, má zmysel. „Veď zázraky neexistujú,“ myslela som si. „Prečo by mi Panna Mária mala zázračne uzdraviť dieťa?“ Snažila som sa však tieto myšlienky odháňať a vytrvalo som sa modlila ďalej.

Po istom čase som si všimla, že dcérka začína niečo vnímať, ale myslela som si, že je to iba výplod mojej fantázie: tak veľmi po tom túžim, že si to nahováram. Ale bolo to inak. Moja dcérka každým týždňom videla čoraz viac! Plakala som od šťastia, ale prežívala som aj chvíle váhania a pochybností, či dieťatko skutočne vidí.

Dodám iba toľko, že keď som predtým prichádzala k postieľke, dcérka rozkladala rúčky a bála sa, keď som niečo hovorila. Mala nystagmus (jej očká sa rýchlo pohybovali sprava doľava).

Dnes môžem povedať, že sa stal zázrak a moja dcérka vidí! Nedávno sme boli u odborného lekára vo Varšave, ktorý povedal, že dieťatko vidí a bude vidieť. Môže mať problémy iba s ostrosťou videnia, ale to sa dá vhodnými cvikmi nacvičiť. Som nesmieme šťastná! Spočiatku som nevedela, či dcérka skutočne vidí, a mala som veľa pochybností. V podstate doteraz mi je ťažko uveriť v zázrak, ale lekárska diagnóza ma uistila, že je to tak. Stalo sa to, keď som sa domodlila novénu k Panne Márii z Pompejí!

Sila novény k Panne Márii z Pompejí je úžasná. Ježiš skrze túto modlitbu udeľuje veľa milostí, síl a duševného pokoja. Priznám sa, že ešte pred rokom som bola od Boha ďaleko, nemodlila som sa, ba nechodila som ani do kostola. Ale všetko sa zmenilo, vrátila som sa k Bohu.

Povzbudzujem všetkých, aby sa túto novénu modlili. Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí robí veľké zázraky!

 

O novéne k Panne Márii z Pompejí

Blahoslavený Bartolo Longo dostal od Panny Márie prisľúbenie: „Každý, kto chce dostať milosti, nech sa modlí túto novénu na moju česť.“ Novéna k Panne Márii z Pompejí znamená, že človek sa má 54 dní denne pomodliť tri časti ruženca. Je to modlitba, ktorá si vyžaduje čas a trpezlivosť, ale jej ovocie vždy prekvapí tých, ktorí sa pre ňu rozhodli. K jej šíreniu prispel blahoslavený Bartolo Longo, advokát s mimoriadnou charizmou povzbudzovať k ružencovej modlitbe. Bartolo prežil hlboké obrátenie. V mladosti bol antiklerikál a voľnomyšlienkar, zaujímal sa o ezoteriku a zúčastňoval sa na špiritistických seansách. Jedného dňa, keď prežíval hlboké zúfalstvo, začul vo svojom srdci slová: „Ten, kto šíri ruženec, bude zachránený!“

Vtedy vykročil na namáhavú cestu propagovania ružencovej modlitby medzi obyvateľmi Pompejskej doliny. Spočiatku mu to šlo ťažko, ale po mnohých rokoch prinieslo jeho úsilie nádherné ovocie: ľudia si ruženec obľúbili a v Pompejach postavili Baziliku Kráľovnej posvätného ruženca. 26. októbra 1980 Ján Pavol II. vyhlásil Bartola Longa za blahoslaveného.

Blahoslavený Bartolo písal o ruženci ako o účinnom prostriedku posvätenia: „O, požehnaný Máriin ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom; puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi; veža záchrany pred pekelnými útokmi; bezpečný pristav v morskej búrke. Nikdy sa ťa nevzdáme. Budeš nám útechou v hodine smrti. Tebe patrí posledný bozk vyhasínajúceho života...“

Ako sa treba modliť novénu k Panne Márii z Pompejí?

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlíme tri časti posvätného ruženca (radostný, bolestný a slávnostný). Môžeme sa pomodliť aj štvrtú časť - ruženec svetla.

Pred začiatkom každej z troch častí ruženca povieme najskôr úmysel (iba jeden) a potom dodáme: „Tento ruženec sa modlím na tvoju česť, Kráľovná posvätného ruženca.“

Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť novény k Panne Márii z Pompejí a každý deň po zakončení každej časti ruženca (na konci radostného, bolestného i slávnostného ruženca) sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Spomeň si, milosrdná Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia a ružencom prosia o pomoc, opustený. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš moju ružencovú modlitbu pre zaľúbenie, aké nachádzaš vo svojom chráme v Pompejach. Amen.“

Ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény a každý deň po zakončení každej časti ruženca (na konci radostného, bolestného i slávnostného ruženca) sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky? Zverujem ti celý svoj život. Panna posvätného ruženca z Pompejí, budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť, lebo som vzýval tvoju pomoc a prišla mi Božia pomoc. Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť o tvojej dobrote voči mne, aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Amen.“

Okrem toho každú z troch častí ruženca končíme zvolaním, ktoré trikrát zopakujeme: „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

Ak sa ruženec budeme modliť s detskou dôverou, úprimne a v jednoduchosti srdca, ak všetkým všetko odpustíme a nebudeme v srdci prechovávať pocit krivdy, táto modlitba nám prinesie veľké milosti. Mať čisté srdce znamená žiť v posväcujúcej milosti, a preto si pred začatím novény k Panne Márii z Pompejí očistime srdce vo sviatosti zmierenia. Skrze ruženec dostávame oveľa viac milostí než iba tie, o ktoré prosíme. Nezabudnime sa preto poďakovať za všetky dary, ktoré dostávame skrze ruky Matky ušľachtilej lásky, a vydávajme o nich svedectvo aj iným.

Ján Pavol II. Veľký nás povzbudzuje: „Vytrvalo sa modlime ruženec, či už v kostoloch alebo v súkromí našich rodín. Keď budeme opakovať slová tejto modlitby, zakúsime, že naše srdcia sa postupne spoja, že zahorí plameň domáceho krbu, posilní sa naša nádej a na všetkých zostúpi veľký pokoj a radosť Ježiša Krista, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal zmŕtvych.“

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli – Pompejská novéna IX. – práca Sobota po 5. veľkonočnej nedeli – Pompejská novéna VIII. Sobota po 4. veľkonočnej nedeli – Suplica, Pompejská novéna VII. – 9. mája 2020 Sobota po 3. veľkonočnej nedeli 2020 – Prvá sobota – Pompejská novéna VI. – 2. mája 2020 Sobota po 2. veľkonočnej nedeli 2020 – Pompejská novéna V. – 25. apríla 2020 Veľkonočná sobota 2020 – Pompejská novéna IV. – Pútnici – 18. apríla 2020 Svätá omša – Prvá sobota – Pompejská novéna III. – Mariánska bazilika – 4. apríla 2020 Svätá omša – Pompejská novéna II. – Bartolo Longo – sobota po 4. pôstnej nedeli – 27. marca 2020 Svätá omša – Pompejská novéna I. – sobota po 3. pôstnej nedeli – 21. marca 2020