Vysielanie z Kostola Panny Márie Fatimskej v Rudinskej

Milí priatelia! Aj dnes zlyhala technika, nebolo dobré pripojenie, preto Vám vypadával aj obraz, aj zvuk. Veľmi pekne Vám ďakujem za všetky príspevky... Zatiaľ prestávame vysielať z Rudinskej, Keď vysielanie obnovíme, dám Vám informáciu. Ďakujem za Vaše modlitby a prosím o ďalšie. Aj ja Vás vkladám do mojich modlitieb.... Nedeľa 22. novembra 2020 – Kristus Kráľ - 2. časť Nedeľa 22. novembra 2020 – Kristus Kráľ - 1. časť Piatok 20. novembra 2020 – Žijem evanjelium? Streda 18. novembra 2020 – Boh hoden úcty Utorok 17. novembra 2020 – Boh mi píše list Nedeľa 15. novembra 2020 – Moje talenty Sobota 14. novembra 2020 - Múdra žena Piatok 13. novembra 2020 - Žiť v pravde Štvrtok 12. 11. 2020 - Nový človek 2. časť Štvrtok 12. 11. 2020 - Nový človek 1. časť Streda 11. 11. 2020 – Kedysi a dnes Utorok 10. 11. 2020 – Pavlov návod Nedeľa 8. 11. 2020 – Buď pripravený Sobota 7. 11. 2020 – Múdry človek Prvý piatok 6. 11. 2020 – Boží majestát Štvrtok 5. 11. 2020 – Obriezka srdca Streda 4. 11. 2020 – Svätý Karol Boromejský, adorácia Utorok 3. 11. 2020 - Pokora Pondelok 2. 11. 2020 – Páter Pio a očistec Nedeľa 1. 11. 2020 - Moja cesta do Neba Sobota 31. 10. 2020 – Svätí o sile ruženca Piatok 30. 10. 2020 – Vždy rob dobro Štvrtok 29. 10. 2020 – Boj s diablom Streda 28. 10. 2020 – Naše deti, adorácia Utorok 27. 10. 2020 – Naše manželstvo Nedeľa 25. 10. 2020 – Poslúchnuť, rozhodnúť sa pre Boha Sobota 24. 10. 2020 – Otec Kardinál Ján Chryzostom Korec Piatok 23. 10. 2020 – Jednota Štvrtok 22. 10. 2020 – Svätý Ján Pavol Veľký Streda 21. 10. 2020 – Kristus prišeil aj pre pohanov Utorok 20. 10. 2020 – Múr rozdelenia Milión detí sa modlí ruženec – 18. 10. 2020 Nedeľa 18. 10. 2020 – Boží občan Sobota 17. 10. 2020 – Kráľ Kýros