Myšlienka na každý deň - 23. 11. 2020 - Skutky apoštolov

23.11. (Sk 23): Pred hroziacim nebezpečenstvom prišiel Pavla varovať do väzenia syn jeho sestry. Vždy sa nájdu okolo nás dobrí ľudia, ktorým záleží na našom dobre. Robia to nezištne. V dnešný deň poďakujme Pánovi za týchto ľudí, ktorých nám posiela do cesty. Pomodlime sa za nich, ale môžeme im to povedať aj osobne, SMS, e-mailom a pod.

Sk 23, 1 - 35

1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: „Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa.“2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach.3 Vtedy mu Pavol povedal: „Boh udrie teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, a proti zákonu ma kážeš biť?“

Čítať ďalej: Myšlienka na každý deň - 23. 11. 2020 - Skutky apoštolov

Myšlienka na každý deň - 22. 11. 2020 - Skutky apoštolov

22.11. (Sk 22): Keď nás čaká vážne rozhodnutie, zvykneme sa druhých pýtať o radu. Zaujíma nás ich názor. Alebo na internete si vyhľadáme potrebné informácie. Akoby sme Pána Boha z nášho života vynechali. Pri našich rozhodovaniach sa učme klásť ako prvú vždy túto otázku: „Pane, čo mám robiť?“ Dnes je nedeľa Krista Kráľa. Zverme mu naše životy. Nájdime si čas na modlitbu a Sväté Písmo.

Sk 22, 1 - 30

1 „Bratia a otcovia, počúvajte, čo vám teraz poviem na svoju obranu!“2 Keď počuli, že im hovorí hebrejsky, ešte väčšmi zatíchli. A povedal:3 „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.

Čítať ďalej: Myšlienka na každý deň - 22. 11. 2020 - Skutky apoštolov

Liturgický rok - Kairos 4

Slávením 1. adventnej nedele začína v Katolíckej cirkvi nový liturgický rok. V novej časti podcastu sa pán prof. František Trstenský venuje pôvodu a štruktúre liturgického roka.

„Pre niektorých veriacich sa liturgický rok môže zdať nudným opakovaním tých istých sviatkov a cirkevných období. V liturgickom roku nejde tak ani o kruh, ako skôr o špirálu, v ktorej sa postupne dostávame bližšie ku Kristovi.“ Klikni na obrázok a počúvaj.  

Myšlienka na každý deň - 21. 11. 2020 - Skutky apoštolov

21.11. (Sk 21): Až zimomriavky nám idú po chrbte, keď počujeme Pavlove rázne slová: „Som ochotný aj umrieť pre meno Pána Ježiša.“ Ako často máme problém priznať sa ku Kristovi aspoň drobnými prejavmi našej viery (prežehnanie sa, katolícky pozdrav, kríž na stene, návšteva kostola cez deň, bránenie náuky Cirkvi pri rôznych debatách). Vyprosujme si Pavlovu odvahu a urobme v tom nápravu.

 

Sk 21, 1 - 40

1 Keď sme sa od nich odtrhli, a vyplávali, priamym smerom sme prišli na Kós, druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary.2 Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nasadli sme a vyplávali.3 Na dohľad sme sa priblížili k Cypru, ale nechali sme ho vľavo. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru, lebo tam mala loď vyložiť náklad.

Čítať ďalej: Myšlienka na každý deň - 21. 11. 2020 - Skutky apoštolov

Myšlienka na každý deň - 20. 11. 2020 - Skutky apoštolov

20.11. (Sk 20): Nádherná Pavlova rozlúčková reč. Je to jeho duchovný testament. Pavlovou túžbou bolo zvestovať Božiu vôľu celú (nie polovičatú alebo pokrivenú). Aký duchovný odkaz píšeme naším životom? Často sme ustarostení o majetky, o dedičstvo, o peniaze. Buďme ustarostení aj o odovzdávanie viery. Dnes je piatok. Pripomíname si Ježišovu lásku z kríža. Dajme si nejaké konkrétne sebazaprenie, ktorým sa mu za jeho lásku odvďačíme.

Sk 20, 1 - 38

1 Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska.2 Prechádzal tými krajmi, povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka.3 Tam strávil tri mesiace, a keď sa chystal odplaviť do Sýrie, Židia mu strojili úklady. Preto sa rozhodol, že sa vráti cez Macedónsko.

Čítať ďalej: Myšlienka na každý deň - 20. 11. 2020 - Skutky apoštolov

Myšlienka na každý deň - 19. 11. 2020 - Skutky apoštolov

19.11. (Sk 19): Pavlovo zvestovanie evanjelia niektorých nahnevalo, lebo im skrížilo vlastné plány. Aj dnes kresťanstvo vyvoláva odmietanie, dokonca až hnev, lebo odhaľuje modly, ktorým sa táto spoločnosť klania. Nikdy nezameňme pravdu evanjelia za vlastné výhody.

Sk19, 1 - 40

1 Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov2 a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“3 On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“

Čítať ďalej: Myšlienka na každý deň - 19. 11. 2020 - Skutky apoštolov