Úcta k počatému životu

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k Dňu počatého dieťaťa

Bratislava 25. marca (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k dnešnému Dňu počatého dieťaťa (25. marca 2019. Vyhlásenie, ktoré zaznelo počas večernej svätej omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, prinášam v plnom znení:

V dnešný deň pápež František podpísal novú apoštolskú exhortáciu Christus vivit (Kristus žije), ktorá je výsledkom synody o mládeži. Tým nadviazal na odkaz sv. Jána Pavla II., ktorý 25. marca 1995 podpísal encykliku Evangelium vitae (Evanjelium života) o nedotknuteľnosti ľudského života.

Svätý Otec dnes zdôraznil, že v „zložitej situácii dnešného sveta práve rodina založená na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou nadobúda principiálnu dôležitosť a poslanie. Je preto nevyhnutné znovu objaviť plán, ktorý Boh vytýčil pre rodinu, a pripomenúť jej veľkosť a nenahraditeľnosť pre službu životu a spoločnosti.“

V Deň počatého dieťaťa povzbudzujeme veriacich, našu mládež, dospelých i seniorov, a s nimi všetkých ľudí dobrej vôle, aby zintenzívnili svoje úsilie podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým zákony našej krajiny stále upierajú právo na život. Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre nás táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách.

Medzi najväčšie verejné zhromaždenia od čias Nežnej revolúcie patria práve Národné pochody za život. Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť.

Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj dôrazne, aj tých, ktorí nás majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti.

Spoločne sa dnes modlíme za vnímavosť ľudských sŕdc a za odvahu stavať našu budúcnosť na skutočne slušnom základe: na kultúre života.

V Prešove, 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovania Pána, na 92. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.

 

 

 

Pastiersky list českých a moravských biskupov ku Dňu modlitieb za úctu k počatému životu

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.

Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených  či zmražených v prvních dnech života.

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna z největších bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se denně modlíte za nenarozené děti v rámci Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté, takže v naší zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou maminkám a manželům při jejich rozhodování pro život, všem, kdo finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novinářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu života. Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Přijměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní Národní pochod pro život a rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna.

Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáze než nejlepší promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež a na její otevřenost vůči velkorysé a čisté lásce a na její ochotu o lásce svědčit.

Za vás všechny a za svědectví vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

(Tento list sa bude čítať pri bohoslužbách v Čechách a na Morave v nedeľu 24. marca 2019)