Svätý Jozef

Svätý Jozef,

Tvojej starostlivosti zveril Boh svoje najväčšie Poklady:

Ježiša a Jeho Nepoškvrnenú Matku Máriu.

Ty si s najväčšou láskou spĺňal záväzky starostlivého

Ochrancu Svätej Rodiny.

Zverujem Ti moju rodinu,

všetky naše práce, radosti i utrpenia.

Zvlášť Ti zverujem svojich rodičov.

Prosím, privádzaj Ježiša do nášho domu,

pomôž nám, aby sme ho prijali do našich sŕdc.

Prines nám milosť viery, lásky a pokoja,

aby naša rodina bola šťastná tu na zemi,

a raz večne žila v nebi. Amen.