Otec biskup Ján Vojtaššák, mučeník

Spišské biskupstvo oznamuje:

Dňa 4. 8. 2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8. 8. 2020 – v sobotu – o 10,30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby.

Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme.

Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní.

Video zo svätej omše, aj kázeň je tu. Klikni sem.

Viac o otcovi biskupovi Jánovi Vojaššákovi pozeraj a čítaj tu. Klikni sem.