Fatimská slávnosť - 12. september 2020

Vo farnosti Rudinská sa 12. septembra 2020 konala prvá Fatimská slávnosť. Pán dekan Jozef Bagin pozval veriacich z obce a aj všetkých pútnikov z okolia, aby prichádzali pravidelne k Matke Božej. Kostol v Rudinskej je zasvätený Panne Márii Fatimskej, a teda je to veľký impulz pre toto miesto, aby sa tu začalo tvoriť niečo pekné, čo bude Božím dielom. Budeme sa spoločne modliť a prosiť vždy 12. deň v mesiaci. Program sa v sobotu začal po úvodnej mládežníckej piesni  homíliou. Kazateľ v nej zopakoval výzvu z Fatimy:  modlime sa ruženec každý deň, prinášajme obety za naše hriechy. Pokračovali sme modlitbou svätého ruženca s krátkymi zamysleniami, vyvrcholením bola svätá omša. Súčasťou slávnosti bola aj procesia okolo kostola so sochou Panny Márie podľa vzoru procesie z Fatimy. Pán Boh nám doprial aj počasie, aby sme  mohli slávnosť prežívať na novom vonkajšom oltári vedľa kostola. Domáci  farníci všetko krásne vyzdobili a pripravili. Slávnosti sa zúčastnil hojný počet veriacich, ktorí sa mohli povzbudiť a prosiť ako vyzval pán dekan: za seba, za svoje rodiny, za Slovensko. Pozývame všetkých na ďalšiu Fatimskú slávnosť do Rudinskej, ktorá bude v pondelok 12. októbra 2020.