Domov

2 (3)% pre AMARENA - VIŠŇA

Do 30. 4. 2020 je potrebné Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť na príslušný daňový úrad.

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostole vzadu za lavicami; môžete si ich stiahnuť aj tu:

Vyhlásenie

Potvrdenie

Poučenie ako postupovať

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

 

Vyberte si prijímateľa  –  Občianske združenie Amarena  - Višňa –  na rok 2020.

 

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 

Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Tlačivo je v editovateľnom pdf a naše údaje sú predvyplnené. 

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad    

 

UPOZORŇUJEME,  ŽE  ÚDAJE  DO  VYHLÁSENIA  JE NUTNÉ VYPISOVAŤ  VEĽKÝM  PALIČKOVÝM  PÍSMOM.

 

Všetky tieto prostriedky používame na financovanie rôznych akcií vo farnosti: pre deti, mládež, farské spoločenstvo. ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!