Uncategorised

Vitajte na našej stránke

vitraz zmNaša farnosť vznikla v roku 2018 vyhlásením a zriadením otca biskupa Mons. Tomáša Galisa 30. júna 2018. Farský kostol je zasvätený Panne Márii Fatimskej. Nech naša nebeská Matka Panna Mária sprevádza naše kroky. Tak ako dobrá mama učí prvým modlitbičkám a prvým krôčikom svoje male dieťaťko, tak to chceme robiť aj my v Rudinskej - pod ochranou Mamy modliť sa a kráčať s Ňou a za Ňou až do Neba. Ak si sa dostal(a) až na tieto stránky, aj teba prosíme o modlitbu (aspoň krátku) za našu novú farnost - farnosť Panny Márie Fatimskej. Ďakujeme, aj my sa modlíme za dobrodincov.... 

Veľkonočný vinš

Nehľadajte Živého medzi mŕtvymi! Veľkonočné ráno spôsobuje dotyk nádhernej večnosti. Zmŕtvychvstalý Ježiš pozýva k takému životu, ktorý vedie do Neba. Žime tak, priatelia. Prajem Vám krásnu Veľkú Noc, silnú vieru, aby ste celý rok žili z Eucharistie...

                                                 kňaz Jozef

2 (3)% pre AMARENA - VIŠŇA

Do 30. 4. 2019 je potrebné Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť na príslušný daňový úrad.

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostole vzadu za lavicami; môžete si ich stiahnuť aj tu:

Vyhlásenie_2018

Potvrdenie_2018

Poučenie ako postupovať

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Čítať ďalej: 2 (3)% pre AMARENA - VIŠŇA

Pastierske listy a homílie diecéznych biskupov

Mons. Tomáš Galis píše diecéze: 

Milovaní bratia a sestry,

prihováram sa vám slovami, ktoré vyjadrujú najkrajšie veľkonočné prianie: „Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou!“ Všetci si dnes, tak ako každý rok, navzájom  želáme radostné sviatky. Aby boli ozaj radostné, na to nám nestačí len pozdrav, či „sms“ správa. Radosť sama z nich nepríde, aj keď sú nám zvlášť milé priania od všetkých, ktorí na nás myslia a sú blízki nášmu srdcu.

Na začiatku pôstu som vás pozýval k hľadaniu cesty obnovy života a vzťahov v našich rodinách, farnostiach, spoločenstvách, v celej našej diecéze. Som vám vďačný, lebo mnohí ste sa už zapojili aj do prvého kroku, do spoločnej reflexie a aj takto ste vyjadrili túžbu hľadať túto cestu obnovy a kráčať po nej.

Čítať ďalej: Pastierske listy a homílie diecéznych biskupov

Benedikt XVI. má dnes 92 rokov

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa dnes (nar. 16. apríla 1927) dožíva 92 rokov. Nech mu Pán dá svoje požehnanie, milosti, zdravie...

Ponúkam vám jeho reflexiu nad problémom dneška:

Cirkev a škandál zneužívania

Poznámky Benedikta XVI. z 11. apríla 2019

Česká sekcia RV

Ve dnech 21. až 24. února 2019 se na pozvání papeže Františka sešli ve Vatikánu předsedové biskupských konferencí celého světa, aby společně uvažovali o krizi víry a církve, vzniklé po rozšíření otřesných zpráv o deliktech, spáchaných členy duchovenstva na nezletilých. Rozsah a závažnost informací o těchto činech hluboce otřásla kněžími i laiky, což u některých z nich vedlo i k tomu, že zapochybovali o víře církve jako takové. Bylo třeba dát mocný signál a znovu se pokusit  dodat důvěrohodnost církvi, která je světlem národů a silnou pomocí v zápase proti rozkladným mocnostem.

Čítať ďalej: Benedikt XVI. má dnes 92 rokov

Krížová cesta v obrazoch

 

Klikni na obrázok

Mládež z Rudinskej pod vedením Marcelky a Jožka  nám ponúkla na Smrtnú nedeľu 7. 4. 2019 Krížovú cestu v obrazoch. Všetci sme si mohli opäť uvedomiť, akú nesmiernu lásku ponúka Boh človekovi aj v dnešnom svete...

Urob si deväť prvých piatkov ...

Božské Srdce Ježišovo Ťa pozýva: urob si deväť prvých piatkov. Je to istá cesta do Neba...

Už sme si vysvetlili tieto prisľúbenia:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Ich rodinám udelím pokoj.

3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.

4. V živote, ale hlavne pri smrti budem im istým útočišťom.

5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

Pán Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom sv. Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie začať ju odznova. Nakoľko sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, možno si túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát.

Odporúča sa:

1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce Ježišovo.

Čítať ďalej: Urob si deväť prvých piatkov...