Uncategorised

Vitajte na našej stránke

vitraz zmNaša farnosť vznikla v roku 2018 vyhlásením a zriadením otca biskupa Mons. Tomáša Galisa 30. júna 2018. Farský kostol je zasvätený Panne Márii Fatimskej. Nech naša nebeská Matka Panna Mária sprevádza naše kroky. Tak ako dobrá mama učí prvým modlitbičkám a prvým krôčikom svoje male dieťaťko, tak to chceme robiť aj my v Rudinskej - pod ochranou Mamy modliť sa a kráčať s Ňou a za Ňou až do Neba. Ak si sa dostal(a) až na tieto stránky, aj teba prosíme o modlitbu (aspoň krátku) za našu novú farnost - farnosť Panny Márie Fatimskej. Ďakujeme, aj my sa modlíme za dobrodincov.... 

Veľkonočný vinš

Nehľadajte Živého medzi mŕtvymi! Veľkonočné ráno spôsobuje dotyk nádhernej večnosti. Zmŕtvychvstalý Ježiš pozýva k takému životu, ktorý vedie do Neba. Žime tak, priatelia. Prajem Vám krásnu Veľkú Noc, silnú vieru, aby ste celý rok žili z Eucharistie...

                                                 kňaz Jozef

Roráty 2019 so svätým pápežom Jánom Pavlom Veľkým

V pondelok ráno 2. decembra 2019 o 6,30 hod. začíname v našom farskom kostole adventné RORÁTY. Celý týždeň sa budeme ráno stretať pri sv. omši. Téma: " DENNÍK PÁPEŽOVHO ANJELA STRÁŽNEHO“ Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavé spoznávanie človeka, ktorý žil svätý život... Sv. omša bude iná ako v bežný deň...

Budeme spoznávať najskôr Karola Wojtylu ako rástol, dospieval, stal sa kňazom, neskôr biskupom, pápežom. Tohtoročné Roráty nám všetkým chcú priblížiť muža hlbokej viery, ktorý veľmi miloval Pána Boha. Na jeho život si spomína ANJEL STRÁŽNY, ktorého mu dal Nebeský Otec. Aj tohtoročné naše Roráty pripravili v Poľsku v redakcii Maly Gošč. 

Prečo budú Roráty o Jánovi Pavlovi Veľkom? Lebo budúci rok bude 100 rokov od jeho narodenia. Narodil sa 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. Poľský parlament má dve komory Sejm a Senát.  Sejm i Senát Poľskej republiky schválili budúci rok 2020 ako Rok Jána Pavla II. Veľkého.

Každé dieťa dostane veľký plagát, ktorý treba doma zavesiť na viditeľné miesto. Na rorátnych sv. omšiach bude možné získať pekný obrázok, ktorý budeme lepiť na svoj plagát. Obrázok je miniatúrou toho, čo bude každý deň nové v našej veľkej rorátnej knihe umiestnenej v kostole pri oltári ... 

Každé dieťa dostane modlitbu k Duchu Svätému, ktorú sa Karol Wojtyla modlil celý svoj život – prosil v nej o dary Ducha Svätého. 

 

Čítať ďalej: Roráty 2019 so svätým pápežom Jánom Pavlom Veľkým

Pieseň na Roráty

Poľskí autori pripravili na Roráty aj pieseň. Dali jej názov Fajront v nebi. My sme si ju preložili, MUDr. Daniel Lúčaník ju upravil. Môžeš sa už učiť slová....

 

FAJRONT V NEBI

Emi                 G              A          H

1.Bol som anjel strážny jedného Karola

Na kajaku aj v divadle, keď do brány strelil gól

A tiež bol som anjel strážny a dúfam, že to chápeš,

V Niegowici aj v Krakove, aj keď Karol stal sa pápež.

 

A – H – Emi

Emi                     A

A po práci tu na Zemi

Teraz majú fajront v Nebi.

Emi                               G

Človek, ktorý chodil v bielom,

A                         Emi

Pápež so svojím anjelom.

 

2. V mojom pamätníčku zvýraznil som slová:

Karol pre nás všetkých darom je od Boha.

A po práci...

 

/:Fajront, fajront v nebi:/ 8x

FAJRONT!

Dovoľ Mu učiť Ťa - Detské sväté omše 2019/20

V piatok 15. novembra pozývam všetky deti, rodičov i starých rodičov na prvú detskú sv. omšu v novom školskom roku. Bude o 18,00 hod. Predtým bude detský nácvik piesní o 17,30 hod. na fare Téma je: Dovoľ Mu učiť Ťa. Minulý rok sme mali tému: Dovoľ Mu podať Ti ruku. Chceme nadviazať na túto tému. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ  EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme preberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Pozývam vás. 

Čítať ďalej: Dovoľ Mu učiť Ťa - Detské sväté omše 2019/20

Halloween - ÁNO, halloweenska párty - NIE !

„Halloween“ je slovo, ktoré pochádza zo stredovekej Británie a Írska. Slovom „hallows“ označovali „svätých“. A „All Hallows Even“ alebo „Hallowe’en“ znamená v slovenskom preklade „predvečer sviatku Všetkých svätých“.

Preto je úplným nezmyslom povedať, že Halloween je pohanský sviatok. Bohužiaľ, dnes toto slovo evokuje skôr sekularizované maškarády, ktoré už dávno zabudli na pôvodný zmysel tohto slova. Halloween je len staroanglickou verziou nášho sviatku Všetkých svätých. A pohania všetkých svätých predsa neoslavovali. Oslavovala ich Cirkev už od prvých storočí.

Kňaz Juraj Vittek píše: Slávia katolíci Halloween? Čítaj viac:  klikni sem.

 

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

“V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie,” uviedol Andreas Laun biskup Salzburgu.

“Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol nesledujúci text. Neslávime Halloween, pretože:

– náš Boh je Pánom života: “Ja som Cesta, Pravda a Život.” Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” (Jn 14,6)

– slúžime Bohu svetla a nie temnôt. My sme kresťania: “Ježiš im znovu povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8:12)

– pretože si nechceme znečistiť naše domovy satanistickými symbolmi, kultom čarodejníctva a duchov. „Zachovávajte teda moje nariadenia bez toho, aby ste naplnili tieto ohavné zvyky, ktoré sa používali pred vami, tak sa nimi nepoškvrníte. Ja som Jahve, váš Boh.” (Lev 18,30)

Halloween? Nie ďakujem! Medzitým vznikla ako reakcia na Halloween, katolícka akcia – Noc 1000 svetiel. Večer, 31 októbra budú preto opäť tradične v rakúskych farnostiach zapálené tisícky svetiel, aby upriamili našu pozornosť na sviatok všetkých svätých.

Kostoly, kaplnky, významné miesta, cestičky budú osvetlené tak, aby vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru v duchu Sviatku svätých. V tento deň si nepripomíname len svätých v nebi, ale aj tých na zemi, ktorí robia v tichosti dobro a tak osvetľujú zem. Sviatok Všetkých svätých je krásny sviatok, akoby druhá Veľká noc s pohľadom na otvorené nebo.

Andreas Laun, biskup Salzburg