Uncategorised

Fatima - v kinách od 13. augusta

Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária. Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské zjavenie navždy zmení ich životy...

Veľkonočný vinš

Vzkriesenie v Rudinskej

Milí veriaci, pochybujúci, hľadajúci, milí neveriaci! Mám fantastickú správu: Môj Boh žije! A keďže pravý Boh je len jeden, aj Tvoj Boh žije! Každú pôstnu nedeľu sme putovali na inú biblickú horu. Z hĺbky môjho kňazského srdca Ti prajem, aby si aj v tejto situácii koronavírusu znova našiel/našla Živého Ježiša medzi mŕtvymi. Nech Ťa On vedie cez Tvoje neistoty duše i tela na Horu Večnosti, ktorá sa volá Nebo... 

                                                 kňaz Jozef

Otec biskup Ján Vojtaššák, mučeník

Spišské biskupstvo oznamuje:

Dňa 4. 8. 2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8. 8. 2020 – v sobotu – o 10,30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby.

Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme.

Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní.

Video zo svätej omše, aj kázeň je tu. Klikni sem.

Viac o otcovi biskupovi Jánovi Vojaššákovi pozeraj a čítaj tu. Klikni sem.

Urob si deväť prvých piatkov ...

Ako zmierovať Božské Srdce? – prvý piatok – 1. mája 2020

Božské Srdce Ježišovo Ťa pozýva: urob si deväť prvých piatkov. Je to istá cesta do Neba...

Už sme si vysvetlili tieto prisľúbenia:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Ich rodinám udelím pokoj.

3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.

4. V živote, ale hlavne pri smrti budem im istým útočišťom.

5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

7. Vlažné duše sa stanú horlivými.

8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

10. Kňazom dám moc, aby obrátili  aj najzatvrdlivejšie srdcia.

11. Mená tých, čo budú šíriť úctu k môjmu Srdcu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.

12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

 

Pán Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom sv. Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie začať ju odznova. Nakoľko sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, možno si túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát.

Odporúča sa:

1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce Ježišovo.

Čítať ďalej: Urob si deväť prvých piatkov...

Blahoslavená Zdenka Schelingová

Šesťdesiatpäť rokov uplynie posledný júlový deň od úmrtia prvej slovenskej blahoslavenej - rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža Zdenky Schelingovej SCSC. Zomrela 31. júla 1955 v Trnave.

Sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom 1916 v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 Cecília navštevovala 8-ročnú ľudovú školu v rodnej dedine. 6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Tam po rokoch formácie zložila 30. januára 1937 prvé rehoľné sľuby. Následne začala pracovať na internom oddelení na röntgene v Štátnej nemocnici v Bratislave. V r. 1941 – 1942 pracovala ako ošetrovateľka v Krajskej nemocnici v Humennom. Od 1942 – 29. 2. 1952 pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave na Miczkiewiczovej ulici ako laborantka. V tomto období – 28. januára 1943 zložila svoje večné sľuby.

Čítať ďalej: Blahoslavená Zdenka Schelingová

27. júla 2011 odišiel do Domu Nebeského Otca otec biskup Rudolf Baláž

V stredu 27. júla 2011 o štvrtej popoludní vo veku nedožitých 71 rokov zomrel vo svojom sídle na Námestí SNP banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Príčinou smrti bola krvná embólia.

Otec biskup Rudolf sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom. V rokoch 1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach z politických dôvodov nebolo umožnené ďalšie štúdium. Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1963.

Čítať ďalej: 27. júla 2011 odišiel do Domu Nebeského Otca otec biskup Rudolf Baláž

Dnes - 24. júla - má sviatok svätý Šarbel Machlúf, kňaz

V liturgickom kalendári si dnes pripomíname svätého Šarbela Machlúfa, kňaza. Je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

Jozef Anton Makhlouf sa narodil 8. mája 1828 v mestečku Békaa Kafra v chudobnej rodine. Ako trojročnému mu zomrel otec, a tak vyrastal pod dohľadom svojho strýka. Keď mal 14 rokov, utiahol sa do jaskyne, dnes nazývanej Jaskyňa svätca, aby sa tam v tichu modlil. V rozjímaní dokázal tráviť hodiny. Cítil povolanie do mníšskeho stavu, no nemohol túto túžbu realizovať, lebo strýko bol proti.

Až po dosiahnutí 23 rokov opustil tajne domov a stal sa novicom v kláštore Rádu libanonských maronitov v Annay. Prijal meno Charbel (Sarbel, Jerbello) po jednom z mučeníkov za éry cisára Traiána. Slávnostné sľuby zložil 1. novembra 1853 a predstavení ho poslali do seminára v Kfifane. Charbel Makhlouf bol vysvätený za kňaza roku 1859 a nasledujúcich štyridsať rokov prežil v kláštore v Annay.

Čítať ďalej: Dnes - 24. júla - má sviatok svätý Šarbel Machlúf, kňaz

Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS k otázkam súvisiacim s náboženským presvedčením

Treba si prečítať: 

Bratislava 16. júla. (TK KBS) V kontexte spôsobov komunikácie, ktoré sa presadzujú v slovenskej spoločnosti, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský vyjadril niekoľko osobných postrehov. Ponúkam vám ich v plnom znení.

"Výrazom kultúry spoločnosti, ktorá sa hlási k demokracii, je rešpekt k rôznym názorom a presvedčeniam. S tým súvisí aj vzájomná úcta nositeľov týchto názorov a presvedčení. Katolícka cirkev na Slovensku sa v duchu tejto úcty snaží pôsobiť. Rešpektuje výsledky demokratických volieb a prejavuje rešpekt všetkým predstaviteľom štátu, aj tým, ktorí sa v osobnom živote neriadia morálnymi princípmi Svätého písma či katechizmu.

Čítať ďalej: Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS k otázkam súvisiacim s náboženským presvedčením