Domov

Zriadenie Farnosti Rudinská

 

 

 

 

 

Dňa 30. júna 2018 zriadil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup novú farnosť - Farnosť Rudinská, ktorú vyčlenil z pôvodnej farnosti Rudina. Za farský kostol určil kostol Fatimskej Panny Márie v Rudinskej. O zriadenie farnosti sa v prvom rade pričinili miestni farníci, ktorí chceli mať kňaza v obci, pripravili bývanie pre kňaza, a Mgr. Albín Brachtýr, ktorý ako farár v Rudine v spolupráci s farníkmi pripravoval vznik farnosti Rudinská.

 

Farnosť Rudinská

30. jún 2018 zostane navždy zapísaný v histórii obce Rudinská ako najvýznamnejší deň jej cirkevného i občianskeho života. V tento deň pri slávnostnej svätej omši, za účasti dekana ThLic. Petra Holbičku a kňazov dekanátu Kysucké Nové Mesto, vdp. Mgr. Albína Brachtýra, doterajšieho správcu farnosti Rudina, do ktorej obec Rudinská patrila a vdp. Jozefa Bagina, diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis zriadil a vysvätil novozriadenú Rímskokatolícku cirkev Farnosť Rudinská.  Farnosť Rudinská patrí do Žilinskej diecézy (od 14.2.2008) a je začlenená do dekanátu Kysucké Nové Mesto. Za jej prvého farára bol diecéznym biskupom Tomášom Galisom určený ICDr. PaedDr. Jozef Bagín, PhD., súdny vikár.

Myšlienka na zriadenie farnosti skrsla v roku 2015 pri oslavách 20. výročia posvätenia kostola Fatimskej Panny Márie v Rudinskej, kedy otec biskup Tomáš Galis prisľúbil, že ak budovu v blízkosti kostola, tzv. „Domček“, (pre cirkevné účely ho venovala jeho majiteľka Agnesa Gašincová), veriaci opravia tak, aby bola vhodná ako budova fary, urobí všetko preto, aby sa Rudinská stala farnosťou. Tri roky vdp. Albín Brachtýr s pomocou Obecného úradu Rudinská tvrdo pracoval a zabezpečoval všetko, čo bolo potrebné, aby zo starého „Domčeka“ bola nová fara. Na „Domčeku“ zostali pôvodné len múry – vymenené boli okná, dvere, krov, strešná krytina, boli zhotovené nové omietky, obklady, dlažby, elektrické, vodovodné a odpadové rozvody a čiastočne bola zmenená dispozícia interiéru i exteriéru: z jednej komory vznikla útulná kuchynka, z druhej, v ktorej boli schody na povalu, vznikla pekná kúpeľňa, z pôvodnej kuchyne je dnes vkusná úradná prijímacia miestnosť. Farská budova je vybavená novým nábytkom vo všetkých miestnostiach. Za budovou fary bolo zhotovené kryté parkovacie miesto pre auto, upravené boli prístupové chodníky a samozrejme – fara má novú fasádu, ktorá je pri vchode ozdobená obrazom Fatimskej Panny Márie, zhotoveným z dlaždíc.

Počas slávnostnej svätej omše sa veriacim prihovoril otec biskup Tomáš Galis, nový pán farár Jozef Bagín i starosta obce Ing. Jozef Švirik, ktorý okrem iného pripomenul, že sa splnila  nevyslovená túžba veriacich z Rudinskej, ktorí počas mnohých desaťročí existencie zakúsili všeličo - dochádzanie na bohoslužby a k sviatostiam do Nesluše cez kopec v čase priaznivom i nepriaznivom i neskoršie pridelenie do farnosti Rudina.

Po svätej omši sa veriaci stretli na spoločnom posedení pri chutnom guláši pripravenom poľovníkmi a pochutnali si aj na množstve koláčov, pripravených gazdinkami z obce.

                                    Z pripravovanej knihy „Rudinská v plynutí času“

 

 

 

 

 Foto zo slávnostného zriadenia farnosti je tu.